dinsdag 29 december 2020

Een twee-regelige Corona Strategie, die iedereen snapt.


Ik denk dat bijna heel NL wel snapt dat de Rt waarde niet boven de 1 moet komen, omdat anders het zorgsysteem volledig vastloopt. Dan blijft over dat Rt= 1 is of Rt<1. In een vorig blog heb ik al uitvoerig toegelicht waarom je er dan verstandig aandoet Rt<1 te houden en voor de veiligheid er iets onder. We krijgen dan onderstaande route kaart. Ik vind ook dat die route kaart vooral niet gecompliceerder moet worden.

Zolang je nog te hoog zit moet je strenger ingrijpen, dus Rt<0,7 met een lockdown bijvoorbeeld.
Daarna mag je, als de aantallen laag genoeg zijn, versoepelen wat je wilt, zolang Rt<0,95 blijft. Als je de ouderen meer beschermt via speciale constructies of vaccinatie en Rt daalt iets, dan kun je bijvoorbeeld de kappers weer aan het werk laten gaan.

Als je een paar procent asymptomatischen opspoort met sneltesten kan de horeca weer open. Als je slim lokaal wat wil doen: prima, zolang je Rt<0,95 houdt. Maar een jojo effect wil niemand.

En als je hier niet voor kiest, dan kies je dus voor Rt>1, met exponentiële virusgroei. Wie wil dat nou?

Opvallend in bovenstaande redenatie is dat de economische afweging geheel uit de vergelijking valt. Betekent dat dan de er geen economische schade is. Helaas dat is dan weer niet zo. Die schade is er en die is enorm, maar is niet of nauwelijks te beïnvloeden door de keuze die je maakt. Een jojo-effect door diverse lockdowns verhoogt de schade, maar dat is een secundair effect.

Het verruimen van de bedden capaciteit is binnen deze redenatie een zinloze exercitie, omdat je daar nooit in terecht komt als je de regels volgt. De verruiming hiervan zal ook nooit leiden tot verruiming van economische mogelijkheden.

Binnen deze aanpak mag er natuurlijk weer ouderwets gepolderd worden over welke maatregelen je tegen elkaar uitwisselt (niet te lang natuurlijk). 

Zolang het karakter van het virus niet zeer drastisch verandert, is m.i. bovenstaande redenatie valide. Ook met de snellere virus variant.

En ondertussen als de wiedeweerga starten met allerlei soorten asymptomatische testen.

JA MAAR, als ik toch een beetje natuurlijke immuniteit wil opbouwen want alle beetje helpen, toch? Zeker alle beetje helpen. Indien je Rt rond de 1 weet te houden kunnen we op ieder gewenst IC-bedden niveau immuniteit opbouwen. En als je de ouderen meer afschermt kun je meer jongeren ziek laten worden, tot weer de IC-bedden grens bereikt is. Maar die grens ligt met ongeveer 200 erg laag, want anders moeten we reguliere zorg afbouwen. Met het huidige personeelsgebrek is dat ook niet zomaar op te tuigen. Dan duurt immuniteitsopbouw wel veel te lang. Dus daar krijg je voorlopig niet meer economische vrijheid voor terug. De economische schade blijft daarmee onveranderd zeer hoog. Verder is het zo dat op een hoog besmettingsniveau dit wel een risicovolle strategie is, we hebben immers al 2 keer gezien hoe snel het uit de hand loopt en de zorg overspoeld wordt. Wat je er wel mee bereikt is meer schade aan de volksgezondheid, doden, long-haul en uitgestelde zorg. Extra punt van onzekerheid is de werkelijke mate van immuniteit die op de natuurlijke weg wordt opgebouwd.

Ook weten nog onvoldoende over of gevaccineerden besmettelijk voor anderen kunnen zijn. 

Het huidige BCO levert met een effectiviteit van slechts enkele procenten nauwelijks een bijdrage aan de bestrijding van het virus. Sneltesten kunnen helpen maar in Nederland levert een 100.000 vaccinaties al een probleem op laat staan de meer dan 1 miljoen asymptomatisch sneltesten die nodig zijn voor een effectieve virus bestrijding. Daarmee is een van onze belangrijkste wapens onzeker geworden. Maar ga er toch maar wel nu mee starten.  En verder wachten we dan maar op de ademtest of een simpele thuistest.

Conclusie: Het sterk terugbrengen van de besmettingsgraad is verreweg de beste strategie. Dus Kabinet maak een keuze en communiceer dat. Geen vage prietpraat. Eenduidig voor iedereen te begrijpen. Ook voor diegenen die liever wat anders gezien hadden. Dan weten we tenminste welke kant we opgaan en zijn de neuzen gericht. Tenminste 2 maal een week update via persconferentie en in spannende tijden zoals nu dagelijks.

Ben je evenwel niet bereid om deze simpele route kaart te volgen, dan is een volgende golf onvermijdelijk, gevolgd door een even onvermijdelijke lockdown.

FAQ

Q: Dus je hebt maar een route kaart met 2 regeltjes nodig.

A: Ja.

Q: Je stuurt dus eigenlijk alleen maar op Rt.

A: Ja.

Q: Je stuurt eigenlijk helemaal niet, het is meer: je doet het wel of je doet het niet.

A: Ja.

Q: Is dan de economische schade niet heel erg groot als we ons aan die regels moeten houden.

A: Ja.

Q: Maar kan ik niet met een beetje minder maatregelen nemen, een beetje meer economische ruimte creëren.

A: Nee, helaas, in de dynamiek van het proces krijg je inderdaad wat meer vrijheid, maar dat wordt binnen de kortste keren afgestraft door oplopende besmettingscijfers en dan moet je wederom ingrijpen. Uiteindelijk levert zo’n jojo-effect ietsjes meer schade voor de economie op de niet te voorkomen al bestaande grote schade t.g.v. het virus en de genomen maatregelen.

Q: Dus zolang het virus rondwaart zitten we vast aan een pakket van maatregelen dat de Rt<0,95 maakt.

A: Ja.

Q: Dat kan dus niet anders worden?

A: Nee.

Q: Ook niet als ik iets heel slims verzin?

A: Nee.

Q: En als we iets regionaals gaan doen?

A: Daarmee kun je het proces fine tuning, maar het maakt geen wezenlijk verschil.

Q: Maar ik wil de economie meer vrijheid geven, en wel nu!

A: Dat kan. Je kunt binnen het pakket van maatregelen keuzes maken. Bijvoorbeeld: Vaccineren en langzaam meer vrije beroepen aan de slag laten gaan. Beter BCO plus massatesten en de horeca open.

Q: Op die manier gaat het nog wel even duren.

A: Ja.

Q: Dat is balen.

A: Ja.

Q: Dus dat is de hele strategie?

A: Ja.

Q: Als we uiteindelijk op een laag besmettingsniveau uitgekomen zijn en we zien bijna geen ziekenhuisopnames, dan moeten we nog steeds die maatregelen nemen?

A: Ja.

Q: Dus je ziet niets, je ruikt het niet en je hoort het niet en toch die maatregelen?

A: Ja.

Q: Dat is bijna niet uit te leggen.

A: Ja.

Q: Nou dat moet dan maar. 

A: Ja, er is geen alternatief.

Q: Eh …

A: Ja, inderdaad, het is eigenlijk best wel simpel wat we moeten doen.

Q: Zou het kabinet dat niet begrijpen, gezien we de ene na de andere golf hebben?

A: Dat is een goed punt, en ik weet het antwoord eigenlijk niet. Het kabinet zegt wel dat ze de besmettingen willen terugdringen, maar zodra ze dat hebben verwezenlijkt versoepelen ze meteen weer. Ze willen de zorg wel ontzien, maar het lukt ze niet. Het Kabinet is er tot nog toe niet in geslaagd in heldere, eenduidige, voor iedereen te begrijpen bewoordingen uit te leggen wat de strategie is.

Q: Dus dat moet eigenlijk nu alsnog gebeuren.

A: Ja, beter laat dan nooit.

.

 

 

 

 

dinsdag 17 november 2020

Zijn er onnodige Corona spanningen binnen het Kabinet?

 

Het corona beleid staat onder hevige druk. De spanning die er binnen het Kabinet heerst is voelbaar. De economie versus de zorg. Toch is dat een verkeerd uitgangspunt. Lees in dit blog waarom.

We zitten op het ogenblik op een besmettingsniveau van ca. 4500 positief getesten per dag. De maatregelen die nu in totaal genomen zijn krijgen de Rt maar net onder de 1. Dat betekent dat dit nagenoeg het evenwicht niveau is. Anders gezegd, we kunnen niet of nauwelijks versoepelen. Dit is ook de situatie indien het besmettingsniveau hoger of lager was geweest.

Stel eens dat deze situatie nog een tijdje aanhoudt, en dat dat op jaarbasis en Bbp-verlies oplevert van 10, 15 of meer procent. Tel daarbij op al het geld wat we moeten uitgeven om deze maatregelen te nemen. Maak een inschatting van de medische schade aan de volksgezondheid. Maak een inschatting van de emotionele schade en schade in opleiding, enz. Dat tezamen geeft een indruk van de totale schade die Corona ons berokkent. En ja, dat is een heleboel geld. Dat is niemands schuld. Corona overkomt ons. Dat moeten we eigenlijk als uitgangspositie nemen. En van daaruit moet je dus gaan redeneren.

Het eerste dat dan opvalt is, dat alles hetzelfde blijft als je het op een laag besmettingsniveau bekijkt, behalve dan de medische schade (doden, longhaul), die gaat naar nagenoeg nul. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het eenmalig terugdringen van het besmettingsniveau, maar dat is een geringe inspanning en kost niet al te veel en is in ieder geval te verwaarlozen t.o.v. de schade die corona sowieso oplevert. Dus het reduceren van het besmettingsniveau is wel heel raadzaam om te doen. Nadeel is wel dat je alle overige maatregelen gewoon in stand moet houden. Dus niet versoepelen, ook al is het besmettingsniveau laag. En we blijven dus met dezelfde economische schade van corona opgescheept zitten.

 De (enige) uitweg is een vaccin, een medicijn, eliminatie of asymptomatisch testen (plus evt BCO) aangevuld met enkele bestaande maatregelen, zoals handen wassen, 1,5 m social distancing.

We hebben het meest concreet zicht op testmogelijkheden. De standaard-methode van mensen met klachten testen en BCO is een heilloze weg bij Covid-SARS-2, omdat de effectiviteit veel te laag is. Ook de app gaat daar geen verbetering inbrengen, gezien de lage penetratiegraad. Dan houden we over asymptomatisch testen. Daar moeten wel heel veel testen voor worden afgenomen. Het zij zo. Voorlopig goedkoopste oplossing. Dus laten we maar beginnen met massascreening. Met goedkope sneltesten met sensitiviteit>0.7 en specificiteit>0.95 kunnen we al uit de voeten. Dan kan de horeca weer aan de slag, alle scholen weer open en zijn Wouter Koolmees, Eric Wiebes en Wobke Hoekstra ook blij. En we beschermen tegelijkertijd ook de zwakkeren in de samenleving.

 

 That's it. Andere smaken hebben we niet.