donderdag 29 mei 2014

Studiefinanciering en leenstelselJe vraagt je af wie dit soort idee├źn genereert, maar macro economisch gezien is het natuurlijk wel heel vreemd.
We zijn enerzijds bezig met een bezuinigingsstrategie en het afbouwen van schulden om ze houdbaar en duurzaam te maken, het deleveragen, en nu verzinnen we een grote truc en wijzen we een bevolkingsgroep aan die toch niet in opstand komt (waar zijn de jaren 60 gebleven met studenten op de barricaden) en zich gewillig een lening laat aanpraten. Hoe haaks staat deze visie op het idee van het Nibud dat elk gezin eigenlijk een paar duizend achter de hand moet hebben. 

En is het niet zo dat macro economisch achter elke schuld een financieel bezit staat. En wie moet er dan zo nodig zoveel sparen dat we zelfs studenten met een schuld moeten opzadelen… En welke groep is de volgende? Een leenstelsel voor baby's misschien, om de kosten van de eerste 20 jaar te dekken?

Je hoeft niet bepaald economisch geschoold te zijn, misschien wel bij voorkeur niet, om te begrijpen dat de schoen ergens wringt.
Ja denk daar maar eens over na mevrouw Bussemaker.

Een verzachtende omstandigheid: het geld wordt wel gebruikt om het onderwijs te verbeteren. En ja, dat is natuurlijk wel een slim plan, als je het innovatie vermogen van Nederland op termijn wilt veiligstellen.

Nee tegen het leenstelsel is mijn advies en ja voor een echte macro economische oplossing waarbij er ruimte is om ook de gewenste verbeteringen in het onderwijs in te voeren.

woensdag 21 mei 2014

TTIP Handelsverdrag US-EU

Op zich ben ik er voor om handelsbeperkingen weg te nemen en handel tussen landen te bevorderen met makkelijker en eenvoudiger regelgeving. Het verdrag zoals het nu voorligt bevat echter een aantal elementen die bedrijven aanzienlijk meer macht geven dan wenselijk is.
Nu al is het zo dat indirect het juist de bedrijven zijn die debet zijn aan de beperkte groei en beperkte welvaart toename, zelfs zo erg dat de groei achter blijft bij de groei van de arbeidsproductiviteit. En dat resulteert in een oplopende werkeloosheid. Als deze ontwikkeling zich voortzet dat gaan de US en de EU een periode tegemoet van langdurig pas op de plaats maken wat betreft bbp net zoals Japan heeft meegemaakt. De eerste 5 jaar daarvan hebben we er al opzitten.
Zo hoeft het evenwel helemaal niet verder te gaan.
Dat vergt echter wel een nieuw macro economisch denken.
Misschien tijd voor een nieuw tijdperk waar niet alleen de wens wordt uitgesproken om te werkeloosheid in de EU onder een zekere norm te houden zoals diverse politieke partijen in Nederland nu al doen, maar waar ook het instrumentarium beschikbaar is om dat te bewerkstelligen.
Hoewel bemoedigend dat er over gesproken wordt, in de opmaat naar de EU verkiezingen is het niet helemaal duidelijk hoe serieus die uitspraken zijn. Als dat komt door het gebrek aan macro economisch inzicht hoe dat zou moeten dan mag men wel langskomen en zal ik het uittekenen. Dat is evenwel niet goedkoop, maar een schijntje met wat je ervoor terugkrijgt.
Stem in ieder geval voorlopig maar op een partij die nee zegt tegen TTIP zoals dat nu voorligt.