woensdag 21 mei 2014

TTIP Handelsverdrag US-EU

Op zich ben ik er voor om handelsbeperkingen weg te nemen en handel tussen landen te bevorderen met makkelijker en eenvoudiger regelgeving. Het verdrag zoals het nu voorligt bevat echter een aantal elementen die bedrijven aanzienlijk meer macht geven dan wenselijk is.
Nu al is het zo dat indirect het juist de bedrijven zijn die debet zijn aan de beperkte groei en beperkte welvaart toename, zelfs zo erg dat de groei achter blijft bij de groei van de arbeidsproductiviteit. En dat resulteert in een oplopende werkeloosheid. Als deze ontwikkeling zich voortzet dat gaan de US en de EU een periode tegemoet van langdurig pas op de plaats maken wat betreft bbp net zoals Japan heeft meegemaakt. De eerste 5 jaar daarvan hebben we er al opzitten.
Zo hoeft het evenwel helemaal niet verder te gaan.
Dat vergt echter wel een nieuw macro economisch denken.
Misschien tijd voor een nieuw tijdperk waar niet alleen de wens wordt uitgesproken om te werkeloosheid in de EU onder een zekere norm te houden zoals diverse politieke partijen in Nederland nu al doen, maar waar ook het instrumentarium beschikbaar is om dat te bewerkstelligen.
Hoewel bemoedigend dat er over gesproken wordt, in de opmaat naar de EU verkiezingen is het niet helemaal duidelijk hoe serieus die uitspraken zijn. Als dat komt door het gebrek aan macro economisch inzicht hoe dat zou moeten dan mag men wel langskomen en zal ik het uittekenen. Dat is evenwel niet goedkoop, maar een schijntje met wat je ervoor terugkrijgt.
Stem in ieder geval voorlopig maar op een partij die nee zegt tegen TTIP zoals dat nu voorligt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten